U bent hierBasiliek van Edegem jubileert

Basiliek van Edegem jubileert


Door Eerste gebruiker - Ingezonden op 12 oktober 2008

ZONDAG 12 OKTOBER 2008: APOTHEOSE VAN HET JUBELJAAR IN EDEGEM-CENTRUM

Naar 12 oktober hebben we met velen uitgekeken en het werd inderdaad een mooie dag. Een dag, die uit twee belangrijke momenten bestond: voor- en namiddag. In de voormiddag hielden we na de halfelfviering een processie naar het nieuwe, mooie licht-bruine Kruis aan de ingang van de grot. Als pastoor als ik daar de tekst over ontlediging en verheffing van Jezus (uit de Filippenzenbrief van apostel Paulus) voorgedragen, en tijdens een gebed werd het kruis ingezegend.

We waren met velen om dit te beleven, natuurlijk ook de schenkende families Goossens-Luyckx, Van Dessel-Van Loock, en Convents-Bodart. Langs de mooi aangelegde binnentuin ging het naar de eigenlijke grot, waar we met de heilige Bernadette tot Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes hebben gebeden. Velen beleefden dit in een aandachtige, wijdingsvolle wijze. Het was eenvoudig-mooi.

lichtbruinkruis1.jpg

kruiszegening2.jpg

In de namiddag bood de cultuurdienst van de Gemeente met Ben Helsen ons een multimediaal evenement aan, gerealiseerd onder leiding van Eric Demarbaix en Ben De Keyser (“Sacred Places vzw” ) en met Tom Lagast aan de lichtregie. Deelnemers waren leerlingen van de Lagere School De Link; het Basilica-koor, het Koninklijk Familiakoor, het Buizegemkoor; en solisten Kobe Bayens, Evelyne Bohen en Inez Carsauw. Hedendaagse dans werd gebracht door Kinemusikei onder leiding van choreograaf Sofie Tack. Het koperkwartet Sint-Rosalia met twee trombones en twee trompetten verleenden een gewaardeerde medewerking en Luk De Deckers hield op zeer voortreffelijke wijze het orgel. De lichtregie bracht ondermeer de kapitelen van het koor tot leven. 

Na een ‘Te Lourdes op de bergen’, volgde het prachtige Locus Iste (Gregoriaans) en de Entrata Festiva (componist: Flor Peeters). Vervolgens Maria Schone Vrouwe (B. van Zevenen; G.Feremans) en het Benedicamus Domino (F.J.Krafft). Pulchra es van Claudio Monteverdi, het gregoriaanse Salve Regina, en Lieve Vrouwe van ons land (L.Monden, A.Meulemans) brachten ons naar Jesu meine Freude (J.S. Bach) en naar een bijzonder Ave Maria (solisten: Lut Peeters-Emmanuel De Schutter; componist: Laurent Peeters) en naar de lofzang van Maria, speciaal voor deze afsluiting van het jubeljaar gecomponeerd door Sebastiaan van Steenberge. Een soliste zong tot slot, omgeven door een dansende kunstenares, subliem-eenvoudig het gregoriaanse Magnificat.  

Het geheel was opgevat als een sfeervolle totaalvoorstelling waarin zowel de verering van Maria als het belang van het kerkgebouw tot uiting kwamen. En de vorm was enigszins die van een receptie bij God, en bij Onze-Lieve-Vrouw. Daarom ook de ruimten waarin men kon staan en zich enigszins kon verplaatsen. Persoonlijk werd ik getroffen door het niveau dat haast alle deelnemers bereikten, ondermeer door de samenzang van de drie koren, het sterke orgelspel van Luk De Deckers, en door het samenspel tussen solisten en danseressen. De dans bracht iets nieuws aan, en onderlijnde de rol van de overgave aan het leven, en aan het goddelijke erin. Proficiat aan initiatiefnemers en realisatoren. Zangers, dansers en muzikanten inbegrepen hebben 800 parochianen dit gebeuren aandachtig doorleefd, en nadien genoten van een zonovergoten receptie, aangeboden door de Gemeente. Het werd een waardevol slotfeest.   Later blikken we nog eens terug op het geheel van ons jubeljaar.  

Pastoor André Goossens.

dans1.jpg

dans2.jpg

dans3.jpg

Lees over het jubileum op de webpagina van Kerknet. Klik hier.