U bent hierLevensbelangrijke momenten / Doopsel

Doopsel


Voor allen die wensen gedoopt te worden, groot of klein, kan je terecht in onze parochies. Ieder die christen wil worden en deel wil worden van de Kerkgemeenschap, is van harte welkom.  

Afspraak

Je maakt ten minste drie weken op voorhand een afspraak met de parochie via het onthaal of de pastorie. Daar wordt datum en uur vastgelegd, en worden de belangrijke gegevens voor het register genoteerd. De meeste doopsels gebeuren afzonderlijk binnen de eigen familiekring met een doopheer uit de parochie (priester of diaken), maar je mag natuurlijk ook zelf voor een priester of diaken zorgen.  

Viering opstellen

We vragen aan de ouders om zelf het boekje van de doopviering samen te stellen. Daarvoor kunnen ze gebruik maken van een map met voorbeeldteksten en het stramien van een doopviering. We kunnen die map op eenvoudig verzoek elektronisch doorsturen. Contacteer hiervoor het onthaal van de parochie of de doopcatechist.

Heilige Familie

De doopsels gaan door op zondagnamiddag in de kerk (soms in de weekkapel 'cenakel'). Voor wie het verlangt, kan de diaken of priester die de doop zal doen op bezoek komen. Dan kan worden stilgestaan bij wat het betekent om gedoopt te worden. Ook de viering met zijn rijkdom aan symbolen en rituelen kan besproken worden.  

Sint-Jozef

De doopsels gaan door op zondagnamiddag in de kerk. Een doopcatechist verzorgt mee de voorbereiding en de viering.  

O.L.Vrouw-van-Lourdes

De doopsels gaan door op zaterdagnamiddag of zondagnamiddag in de doopkapel.  

Meer inlichtingen

Voor meer inlichtingen kan je terecht bij het onthaal op de pastories, in H. Familie bij diakens Karl De Wachter of Luc Van Hoof, in O.L.Vrouw-van-Lourdes bij pastoor André Goossens en in St. Jozef bij doopcatechist Paul De Meulenaere. Een heel boeiende website over het doopsel (op Nieuw Kerknet) vind je hier.  

Doopattesten

Wens je een afschrift van de doopakte uit de registers van onze parochies, dan kan je een aanvraag richten via jouw parochie of contact opnemen met de pastorie.