U bent hierLevensbelangrijke momenten / Huwelijk

Huwelijk


Jij bent het beste
wat mij is overkomen 

omdat jij in mij geloofde
zei dat ik het kon. 

En omdat jij zei dat ik het beste was
wat jou is overkomen
heb jij mijn grens verlegd
voorbij mijn horizon.

 

Als jullie verlangen christelijk te huwen, dan neem je minstens drie maanden op voorhand contact op met één van onze pastorieën. Daar zal iemand van onze medewerkers jullie aanvraag noteren en je de nodige informatie geven. Wij wensen jullie alvast veel geluk met jullie keuze!

Jawoord
Het kerkelijk huwelijk viert de innige band van trouw tussen twee mensen. De verloofden spreken hun jawoord van liefde en trouw uit voor elkaar, voor hun familie en vrienden en voor God. Bruid en bruidegom schenken elkaar een ring en ontvangen een huwelijkszegen.  

Mogelijkheden

Je hebt in onze federatie de keuze tussen vier kerken: de basiliek van Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdes, de St.-Antoniuskerk, de St.-Jozefkerk en de H. Familiekerk. De huwelijksviering wordt voorgegaan door een diaken of priester, uit onze federatie of uit je eigen kennissenkring. Bloemen, muziek en allerlei plechtige aankleding van de viering kunnen de viering stijlvol en feestelijk maken.  

Stappen

Het kerkelijk huwelijk vereist een grondige voorbereiding.

  • Vooreerst neem je contact op met het onthaal van de parochie om de huwelijkviering aan te vragen.
  • In een tweede fase worden de koppels uitgenodigd voor een infoavond. Er wordt ook gevraagd om aan een vormingsdag voor verloofden deel te nemen. Die wordt door onze federatie ingericht, maar daarbuiten bestaan nog andere voorbereidingen op een christelijk huwelijk.
  • Als derde stap volgt een pastoraal gesprek met de voorganger van de huwelijksviering. Ondertussen wordt het huwelijksdossier in orde gebracht.

Een interessante website is zeker: www.huwelijksvoorbereiding.be

Viering opstellen

We vragen we aan de trouwers om hun huwelijksviering zelf - in overleg met de voorganger - samen te stellen. Daarvoor kunnen ze gebruik maken van een map met voorbeeldteksten en het stramien van een huwelijksviering.

We kunnen die map op eenvoudig verzoek elektronisch doorsturen. Klik hier.

Voor meer inlichtingen kan je terecht op de pastorieën, bij de pastoor of bij onze medewerkers.  

Huwelijksattesten

Wens je een afschrift van je huwelijksakte uit de registers van onze parochies, kan je een aanvraag richten via jouw parochie aan een van onze parochies. Je kan ook rechtstreeks bellen naar het onthaal.