U bent hierZiekenzorg Elsdonk

Ziekenzorg Elsdonk


De doelstelling van ziekenzorg is: Op vrijwillige basis zieken, ouden en eenzamen een klein beetje op te fleuren, hen even uit hun isolement te halen. Dat doen we aan de hand van een bezoekje, kort of lang. Hiervoor hebben we zorgzame mensen, met geduld en zeker géén grote mond. Het is niet de bedoeling dat we alles zomaar aan de grote klok hangen. Neen, we zijn zorgzaam, en we weten dat deze mensen als ze ons iets vertrouwelijk mededelen, we daar zeker géén misbruik van mogen maken. De ontleding van het woord ziekenzorg zou als volgt kunnen ingeschat worden: ZIE (K) en ZORG dat is het juiste woord. Een beetje zien aan wat de mensen behoefte hebben, hen eventueel verwijzen waar ze voor bepaalde dingen terecht kunnen, en vooral grote discretie. Soms zijn we de enige persoon aan wie ze iets kwijt kunnen dat hun bedrukt. Fijn aftasten wat de zieke wil, een goed gesprek (zonder de pieren uit de neus te halen) Of misschien even buiten wandelen, want velen zijn werkelijk aan huis gebonden. Iets over de buitenwereld vertellen, of gewoon even luisteren naar wat de zieke te vertellen heeft. Soms kan een stilte beter zijn dan woorden. Het is geen vluchtig contact, er ontstaan jarenlange vriend-schappen tussen onze medewerkers en de zieken. Vandaar ook dat onze medewerkers fier zijn om bij Ziekenzorg te helpen.   De Kern organiseert ook verschillende activiteiten. Zo hebben we bv. De Knabbel-babbel namiddagen in de Lente en de Herfst, een bezoekje aan de grot in de meimaand, eens per jaar gaan we zelfs op reis. Dat heeft ook steeds groot succes, daar velen zich niet met het gewone vervoer kunnen verplaatsen, zorgen wij ervoor dat we een liftbus hebben, zodat ook zij die aan de rolwagen gekluisterd zijn mee kunnen.   Het grootste evenement is wel de NATIONALE ZIEKENDAG of zoals wij het noemen de ontmoetingsdag tussen zieken en gezonden, en waar men eventueel ook de ziekenzalving kan ontvangen, later op de middag genieten van een lekker maal, ook bereid door de goede samenwerking van verschillende mensen van ziekenzorg, en KAV, en aangeboden door de parochie. Ook geven wij 6 maal per jaar onze Schakel uit. Dat dit alles veel geld kost, hoeven we niet te vertellen.   Gelukkig kunnen we nog steeds rekenen op de goedwilligheid van onze medemensen. Met Pasen of Kerstmis komen de bezoek(st)ers niet met lege handen naar de zieken. Steeds wordt er uitgekeken naar een kleine attentie op deze dagen. Dit alles wordt zeer gewaardeerd.   Wie zieken kent die nog niet bezocht worden, of wie zich geroepen voelt om in onze fijne organisatie te stappen, kan steeds contact nemen met één van de medewerkers:  

Ere-pastoor Karel Heuten tel. 0479/667.093
Piet De Reys 03/288.59.36 Manette Londoz 03/449.65.77
Walter Papen 03/449.47.19 Eelens Edith 03/440.03.54
Lisette Van Eetvelt 03/449.70.82